KAM S NÁMI MŮŽETE VYCESTOVATmapa destinací v Řecku
info@iriny-tours.cz
602 287 325
pondělí, čtvrtek:8:00 – 16:30
úterý, pátek:8:00 – 17:00
středa:8:00 – 14:00
ZÁJEZDY DO ŘECKA
ZÁJEZDY DRUHY ZÁJEZDŮ
UBYTOVÁNÍ
FIRST MINUTE
SLEVY
Slevy, akční nabídky Dárky
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY OSTATNÍ SLUŽBY
ŘECKO AUTEM
LETENKY
JÍZDENKY
KONTAKTY
Cestovní kancelář PR (public relations)
OSTATNÍ
LOKALITY INFORMACE

Informace pro spotřebitele

OSTATNÍ   »   INFORMACE   »   Informace pro spotřebitele
Informace pro spotřebitele - zájezd

ve smyslu § 1840 odst. 2 OZ ve spojení s § 1824 OZ (§§ 1811 odst. 2, 1820 odst. 1) a § 1827 OZ
 
Ve smyslu výše uvedených ustanovení občanského zákoníku informuje pořadatel zájezdu spotřebitele o následujících skutečnostech:
Dle § 1840 odst. 2 OZ se na smlouvu o zájezdu nevztahují ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem distančním způsobem a mimo obchodní prostory vyjma informačních povinností dle § 1824 a § 1827 OZ.
 
Informace dle § 1811 odst. 2 OZ:
 1. Totožnost pořadatele zájezdu je: Iríny Tours spol. s r.o., IČO: 49827677, sídlem Střelecká 100, 26101, Příbram, zapsán v OR MěS v Praze sp. zn. C34285. Adresa pro doručování listinné pošty je shodná se sídlem; email: info@iriny-tours.cz, telefon: 318620542.
 2. Přesné označení služby – zájezdu vyplývá z ostatních zasílaných materiálů, které jsou přiloženy k emailu.
 3. Cena zájezdu vyplývá z ostatních zasílaných materiálů, které jsou přiloženy k emailu.
 4. Způsob platby vyplývá z ostatních přiložených materiálů, které jsou přiloženy k emailu.
 5. Práva vznikající z vadného plnění jsou popsány v potvrzení o zájezdu a všeobecných smluvních podmínkách (č. XI), které jsou přiloženy k emailu.
 6. Závazek z této smlouvy je časově ohraničen termínem zájezdu, kdy smlouva o zájezdu skončí splněním, tj. poskytnutím zájezdu.
 
Informace dle § 1820 odst. 1 OZ:
 1. Náklady spojené s uzavřením smlouvy o zájezdu prostřednictvím emailu si nese každá strana sama (zejména náklady internetového připojení).
 2. Platby zálohy vyplývá z ostatních zasílaných materiálů, které jsou přiloženy k emailu.
 3. Právo zákazníka od smlouvy odstoupit vyplývá z potvrzení o zájezdu a všeobecných smluvních podmínek (čl. IX), které jsou přiloženy k emailu. Pro odstoupení od smlouvy se nestanovuje žádný formulář. Ve smyslu § 1840 odst. 1 OZ zákazník nemá právo na prosté odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 1829 OZ z důvodu toho, že je smlouva uzavřena způsobem komunikace na dálku a právo odstoupení se řídí výhradně ustanovením § 2521 a násl. OZ.
 4. Dodatečné náklady spojené s odstoupením od smlouvy (vč. povinnosti uhradit odstupné) jsou stanoveny v potvrzení o zájezdu a všeobecných smluvních podmínkách (čl. IX/5 + čl. X/5), kterou jsou přiloženy k emailu.
 5. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce – oddělení ARD, Štěpánská 15, Praha 2, email: adr@coi.cz, web: ard.coi.cz.
 
Informace dle § 1827 OZ:
 1. Všeobecné smluvní podmínky jsou přiloženy k emailu jako samostatný dokument.
 
 
 
Informace pro spotřebitele – služba cestovního ruchu

ve smyslu §§ 1810 a násl. občanského zákoníku
 
Email, jehož součástí je tento dokument, je návrhem na uzavření smlouvy prostředkem komunikace na dálku. Z tohoto důvodu sděluje pořadatel spotřebiteli povinné údaje o smlouvě.
 
Informace dle § 1811 odst. 2 OZ:
 1. Totožnost pořadatele je: CK Iríny Tours spol. s r.o., IČO: 49827677, sídlem Střelecká 100, 26101, Příbram, zapsán v OR MěS v Praze sp. zn. C34285. Adresa pro doručování listinné pošty je shodná se sídlem; email: info@iriny-tours.cz, telefon: 318620542.
 2. Přesné označení služby vyplývá z ostatních zasílaných materiálů, které jsou přiloženy k emailu.
 3. Cena služby vyplývá z ostatních zasílaných materiálů, které jsou přiloženy k emailu.
 4. Způsob platby vyplývá z ostatních přiložených materiálů, které jsou přiloženy k emailu.
 5. Práva vznikající z vadného plnění jsou popsány ve všeobecných smluvních podmínkách, které jsou přiloženy k emailu.
 6. Závazek z této smlouvy je časově ohraničen termínem poskytnutí služby, kdy smlouva skončí splněním, tj. poskytnutím služby.
 
Informace dle § 1820 OZ:
 1. S uzavřením smlouvy nejsou spojena pro spotřebitele žádné finanční náklady vyjma nákladů na internetové připojení.
 2. Údaj o vyžadované záloze za poskytovanou službu je uveden v zasílaném návrhu smlouvy.
 3. Od smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu není možné po jejím uzavření odstoupit s ohledem na znění § 1837 písm. j) OZ.
 4. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce – oddělení ARD, Štěpánská 15, Praha 2, email: adr@coi.cz, web: ard.coi.cz.
 
Informace dle § 1827 OZ:
 1. Všeobecné smluvní podmínky jsou přiloženy k emailu jako samostatný dokument.
PRO PRODEJCE(privátní informace) Černá listina leteckých společnostíseznam-zakazanych-leteckych-spolecnosti-12-2020.pdf (387.79 kB)
1991 ....... 2016 ....... 2021 © iriny-tours.cz
webdesign | websystem | KAO.cz