KAM S NÁMI MŮŽETE VYCESTOVATmapa destinací v Řecku
Váš specialista na Řecko
Olympská riviéra do které Vás odvezeme »
info@iriny-tours.cz
602 287 325
pondělí – pátek:8:00 – 16:30
ZÁJEZDY DO ŘECKA
ZÁJEZDY DRUHY ZÁJEZDŮ
UBYTOVÁNÍ
LAST MINUTE
SLEVY
Slevy, akční nabídky Dárky
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY OSTATNÍ SLUŽBY
LETENKY
JÍZDENKY
KONTAKTY
Cestovní kancelář PR (public relations)
OSTATNÍ
LOKALITY INFORMACE

Podporujeme

OSTATNÍ   »   INFORMACE   »   Podporujeme
Společnost pro podporu lidí s mentálním postížením v ČR
Sdružení pro pomoc lidem s mentálním postižením vzniklo v roce 1969 jako celorepubliková organizace. V Praze však byla založena až v roce 1972. Zlepšení v péči o lidi s mentálním postižením bylo však započato až po roce 1989, na popud státu.
"Sdružení pro pomoc lidem s mentálním postižením Krajský výbor Praha" pracuje pod tímto názvem od roku 2002. Původní oficiální název "Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - Krajský výbor Praha" byl vzhledem k legislativě změněn v roce 2007 na "Společnost pro podporu lidí s mentálním postižení v ČR, o. s., Krajská organizace Praha“. Značka SPMP zůstala v platnosti. Pracují zde převážně dobrovolní pracovníci. Tato organizace slučuje Obvodní organizace Praha 1 – 10, má také své členy ve Středočeském kraji.
SPMP
SPMP
SPMP
SPMP

Definice činností společnosti:
- organizovat akce, které zviditelní osoby s mentálním postižením
- přímá práce s lidmi s mentálním postižením (zájmové kroužky, sportovní činnost, rehabilitační tábory).
- pobyty s lidmi s mentálním postižením a rodiči v tuzemsku i zahraničí
- ediční činnost (Dopisy členům SPMP, přednášky apod.)
 
Snahou SPMP je:
- budovat chráněná bydlení podle individuálních potřeb lidí s mentálním postižením
- budovat chráněné dílny s možností uplatnit se na trhu práce
- zajistit osobní asistenci s cílem pomoci lidem s mentálním postižením
- získávat sponzory pro činnost SPMP
- pomoc v domácnosti rodičům lidí s mentálním postižením
 
Činnost Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením SPMP se zaměřuje především na tyto oblasti: Vzdělávací: ve večerní škole pro mentálně retardované členy, výtvarné výchovy, v kroužcích keramiky, výuky vaření a práce s počítačem. Společenské: pořádání tanečních kurzů, diskohrátky se soutěžemi. Rehabilitační a sportovní: kurzy plavání, kroužky stolního tenisu, cvičení, vycházky a výcvik na raftech. Rehabilitační pobyty: jednotlivců s odborným doprovodem, rodičů s dětmi v tuzemsku i v zahraničí s komplexním zabezpečením po profesní stránce. Vzdělávací akce pro rodiče a výchovný personál: pořádání seminářů, odborných přednášek vedených odborníky (pedagogy, lékaři atd.). Ediční činnost: informování členů o plánovaných pobytech a táborech, pravidelná zpravodajství o všech akcích pořádaných KO PRAHA, dopisní agentura, důležité odborné informace pro rodiče mentálně postižených.

Okamžitá pomoc v tísni: pro řešení problémových situací svých členů v tísňové komisi KV.

Spolupráce s magistrátem hlavního města Prahy: podávání projektů na vlastní činnost rehabilitační a vzdělávací, legislativní úpravy pro vytvoření lepších podmínek života ve společnosti a podpory k rozšiřování pracovních příležitostí v chráněných dílnách.

Zaměření do budoucnosti: zintenzivnit seznamování obecné veřejnosti s potřebami a problémy mentálně postižených, zvýšit apelaci na legislativní orgány a orgány státní pro utvoření podmínek osobní asistence a skupinového bydlení mentálně postižených osob s různým stupněm postižení. Rozšiřovat své členstvo nejen o zdravotně postižené a jejich rodiče, ale i o všechny, kdo se zajímají o spolupráci a pomoc mentálně retardovaným, zejména o odborníky z řad medicínské a pedagogické veřejnosti.

Poděkování CK IRÍNY TOURS
Velice děkujeme za zájezd do Řecka s vaší cestovní kanceláří Iriny-tours, který se hlavně líbil našim klientům. Jako pokaždé, již potřetí, jsme si užili moříčko a stravování v hotelu Alexander bylo na úrovni. Letos jsme si pobyt zpestřili výletem lodí, kde jsme se hezky pohoupali na vlnách, a delegát Lukáš nám pustil disko k tanci. Určitě jsme upevnili své zdraví a také kamarádství. Rádi bychom opět využili Vašich služeb v roce 2016, ovšem finance klientů, kteří pobírají invalidní důchody, jsou omezené.  Bylo krásně a díky Vám si to dvacet lidí s mentálním postižením užilo, péče asistentů byla vzorná.

Děkujeme.
 
Pospíšilová Vlasta – vedoucí pobytu
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Krajská organizace Praha
 
Kontakty:
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice
Pobočný spolek Praha - sever
Ječná 1434/11, 120 00 Praha 2, M: 602677653 IČO: 04066103       
e-mail:spmp.praha@volny.cz
www.spmp-praha.cz


 
česká školičkaČesko řecká školička
www.spolek-recko-ceskeho-pratelstvi.cz/cz/

Spolek řecko-českého přátelství byl založen po prvním roce fungování aktivity české školičky a funguje oficiálně od roku 2013. Spolek založila Markéta Tomčíková (roz. Strnadová). Pomoc níže uvedených lidí a institucí, bez kterých by to ovšem nebylo možné, byla zásadní.

SPRÁVNÍ RADA DO LEDNA 2016

Předsedkyně: Mgr. Markéta Tomčíková (Strnadová)
Místopředseda: profesor Dimitris Kargiotis
Tajemník: Sotira Korecká Margaritopulu
Pokladník: profesorka Martha Vasileiadi
Člen: profesorka Georgia Pateridou

SPRÁVNÍ RADA, LEDEN 2016 - LEDEN 2018

Předsedkyně: Lucie Plotzerová
Místopředseda: profesor Dimitris Kargiotis
Tajemník: Maria Tsaousidou
Pokladník: Mgr. Iva Havlíková
Člen: Mgr. Markéta Tomčíková (Strnadová)

CÍLE
 1. Rozvíjení duchovních, morálních a kulturních vztahů mezi státy Řecké republiky a České republiky.
 2. Upevňování a šíření řecko-českého přátelství.
 3. Rozvíjení dobromyslné soutěživosti, solidarity, srdečnosti a obecně veškerých hodnotných lidských ideálů.
 4. Zaměření se na současné společenské otázky s aktivní účasti členů na jejich řešení.
Spolek je plně politicky nestranný a staví se proti jakékoliv formě lidské diskriminace (ve vztahu k pohlaví, rase a vyznání).

Spolek bude realizovat naplnění svých cílů formou:
 1. Výuky českého jazyka, obzvláště pak v rámci iniciativy „Česká školička v Řecku“.
 2. Pořádání přednášek tematicky zaměřených na dějiny, kulturu, tradice, zvyky a obyčeje a obecně kulturní dění v České republice.
 3. Pořádání zkoušek znalostí českého jazyka.
 4. Zřízení „domu“, neboli místa vhodného k setkávání se členů Spolku a dalších osob, zajímajících se o jeho činnost. Uspořádání, výzdoba a pravidla chování v prostorách „domu“ budou stanoveny vnitřním řádem, schváleným valnou hromadou v souladu s ustanoveními těchto stanov.
 5. Zřízení knihovny a čítárny českých knih.
 6. Zřízení audiovizuálního fondu a dalších fondů s obsahem zaměřených na dějiny, kulturu, jazyk, literaturu a každodenní život a obecně na vše, co se týká života v České republice.
 7. Vedení vybavených zařízení k provozování a kulturní, divadelní, vědecké, školní a další činnosti Spolku.
 8. Pořádání společenských a kulturních akcí, výstav, koncertů a divadelních představení v k tomu vhodných prostorách Spolku, anebo v prostorách poskytnutých k tomuto účelu zdarma či za úplatu třetími osobami.
 9. Promítání filmů, pořadů a dokumentárních snímků.
 10. Pořádání vzdělávacích programů, seminářů, přednášek a vzdělávacích programů pro vyučující jak v místě sídla Spolku, v Thessaloniki, tak i v České republice, případně v jiném státě.
 11. Zřízení pracoviště k evidenci a vydávání literárních děl, časopisů a novin v řeckém a českém jazyce, jakož i v jiném jazyce, za účelem šíření literární činnosti v zahraničí.
 12. Vydávání oznámení, tiskovin, nevin, časopisů, tematických článků, knih, kalendářů a obecně jakýchkoliv tištěných či elektronických médií vhodných k šíření cílů Spolku. Veškeré tiskoviny budou sepisovány v řeckém, případně i v českém, jazyce, jakož i v jiném jazyce k mezinárodnímu šíření činnosti Spolku.
 13. Pořádání literárních, společenských a kulturních soutěží.
 14. Pořádání tvůrčích programů k prospěšné a tvůrčí činnosti členů Spolku v jejich volném čase.
 15. Převzetí dobrovolné činnosti při poskytování pomoci postiženým dětem.
 16. Využívání moderních technologií a aplikací, včetně internetu, k prezentaci a popularizaci činnosti Spolku nejen v geografickém rámci Thessaloniki, ale i širšího regionu, po celém Řecku a zahraničí.
 17. Pořádání pravidelných diskuzí, přednášek, vzdělávacích, filologických a uměleckých dnů anebo večerů samostatně, nebo ve spolupráci s jinými subjekty.
 18. Pořádání zasedání a diskuzních fór k vědeckým nebo společenských událostem, které mohou být předmětem zájmu členů Spolku, a to samostatně, nebo ve spolupráci s jinými subjekty.
 19. Podílení se na rozhlasových pořadech.
 20. Pořádání akcí, koncertů, výstav, setkání, divadelních představení, večírků a diskuzních pořadů u „kulatého stolu“ se členy Spolku, ale i třetích osob, a to samostatně, nebo ve spolupráci s jinými subjekty.
 21. Pořádání tematických zájezdů, výletů a výměnných programů, a to samostatně, nebo ve spolupráci s jinými subjekty.
 22. Zajištění překladů listin, knih, článků a dalších děl z řeckého jazyka do českého jazyka, anebo do jiného cizího jazyka a naopak.
 23. Zakládání různých komisí, jako např. vzdělávací, umělecké, publikační, rekreační, sportovní atp. Členy těchto komisí jsou členové Spolku volení správní radou, která odpovídá za jejich vznik, činnost a koordinaci jejich činnosti.
 24. Poskytování podpory vynikajícím žákům a studentům formou stipendia, materiálního vybavení (např. přenosného počítače, knih atd.), případně jinou vhodnou formou.
   xxv.            Spolupráce s dalšími vzdělávacími a uměleckými subjekty, spolky a institucemi jak dobrovolnými, tak i státními či veřejnými, jak řeckými, tak i zahraničními.
 1. Zapojení Spolku do rámce evropských programů.
 
Česká školička
Česká školička
Česká školička
  

Vybrané zájezdy

Připravujeme pro Vás nabídku zájezdů na letní sezónu 2019.
PRO PRODEJCE(privátní informace) Černá listina leteckých společnostíseznam-zakazanych-leteckych-spolecnosti-12-2017.pdf (610.27 kB)
1991 ....... 2016 ....... 2018 © iriny-tours.cz
webdesign | websystem | KAO.cz