KAM S NÁMI MŮŽETE VYCESTOVATmapa destinací v Řecku
Váš specialista na Řecko
Olympská riviéra do které Vás odvezeme »
info@iriny-tours.cz
602 287 325
pondělí – pátek:8:00 – 16:30
ZÁJEZDY DO ŘECKA
ZÁJEZDY DRUHY ZÁJEZDŮ
UBYTOVÁNÍ
FIRST MINUTE
SLEVY
Slevy, akční nabídky Dárky
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY OSTATNÍ SLUŽBY
LETENKY
JÍZDENKY
KONTAKTY
Cestovní kancelář PR (public relations)
OSTATNÍ
LOKALITY INFORMACE

Informace k zájezdům

ZÁJEZDY   »   Informace k zájezdům
TIPY A RADY NA CESTU
(buďte v Řecku jako doma)

CESTOVNÍ DOKLADY
K leteckým cestám do Řecka postačí občanům České republiky jako cestovní doklad občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. DOPORUČUJEME, aby jste pro cestování používali platný cestovní pas. Cesta do Řecka autokarem, nebo autem vede přes státy, které nejsou členy EU – DOPORUČUJEME mít platný cestovní pas. Všechny doklady by měly být platné nejméně 90 dnů po plánovaném návratu. Klienty s cizí státní příslušností upozorňujeme, aby si ověřili, jaké cestovní doklady a víza potřebují.
Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá cestující. Pro vstup a pobyt na územícizího státu musí každý splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu, jehož kontakt naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR - www.mzv.cz v sekci Státy světa - informace na cesty. Doporučujeme, aby jste si před podpisem smlouvy ověřili u zastupitelského úřadu v Řecku, jaké jsou aktuální podmínky pro vstup a pobyt.

CESTOVÁNÍ S DĚTMI:
Upozorňujeme, že všechny děti bez ohledu na věk (tedy i nejmenší kojenci) musí mít vlastní cestovní pas. Nelze mít dítě zapsané jen v pase, nebo občanském průkaze rodičů. U nejmenších dětí může dojít ke každoročnímu vyřizování cestovních pasů z důvodu časté změny jejich podoby. Správní poplatek za vyřízení pasu pro dítě mladší 15 let je 100,-Kč, pro občany starší 15 let pak 600,-Kč.
 
ZMĚNY SPOJENÉ S NOVELOU ZÁKONA od 1.1.2016 CESTOVNÍ PASY
Možnost podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas je možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V případě, že si občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,-Kč.
Vyřízení běžného pas – vyřízení do 30 dnů
bleskový pas – vyřízení do 6 pracovních dnů (den podání se nepočítá).
Bleskový pas pro občany starší 15 let má platnost 10 let, vyřízení bleskového pasu stojí 4.000,-Kč
Bleskový pas pro občany mladší 15 let má platnost 5 let, vyřízení bleskového pasu stojí 2.000,-Kč
Zrušuje se vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.

CESTOVNÍ DOKLADY DO ZAHRANIČÍ - sdělení Ministerstva vnitra ČR
Obecně platí následující pravidla :
-   pokud cestujete do jiné země Schengenu či EU, stačí Vám platný občanský průkaz.
-   pokud cestujete do země mimo EU, potřebujete platný cestovní pas.

Zvláštním případem je cestování na občanský průkaz například do těchto zemí:
Některé státy, jmenovitě Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie a Srbsko, umožňují občanům České republiky vstup a pobyt i s platným občanským průkazem.
Ministerstvo vnitra ČR jejich jednostranné opatření respektuje, nicméně upozorňuje, že česká právní úprava zákona o cestovních dokladech uvádí, že překračovat vnější hranici Evropské unie je možné pouze s platným cestovním dokladem. Občanský průkaz umožňuje českým občanům cestovat pouze do jiných států EU/Schengenu nebo překročit vnější schengenskou hranici do dalších států, se kterými ČR uzavřela příslušnou bilaterální smlouvu - ani jeden z těchto případů se však netýká výše uvedených států, a to i v případě, kdy jednostranně umožňují vstup na své území pouze s občanským průkazem.

Cesty do výše zmíněných zemí např.autem nebo autobusem pouze s občanským průkazem jsou na vlastní riziko.
Občanský průkaz obecně není podle českých zákonů cestovním dokladem umožňujícím cestování do zemí mimo EU, stává se jím pouze v případě, že je tak výslovně uvedeno v mezinárodní smlouvě, proto k vycestování mimo území EU zpravidla nestačí a je potřeba použít cestovní pas. To platí i v případě, že překročíte vnější hranici EU/Schengenu v jiném státě EU/Schengenu.

 DOPRAVA LETECKÁ:
Je zajišťována leteckou společností Travel Service, a.s. z Prahy do Thessalonik ( Soluně). Na letiště je cestující povinnen se dostavit 2 h před plánovaným odletem dle podmínek letecké společnosti.
 
PŘÍMÉ LETY PRAHA - THESSALONIKI A THESSALONIKI - PRAHA S NÁMI JSTE V ŘECKU ZA NECELÉ 2 HODINY!

PŘEDPOKLÁDANÝ LETOVÝ ŘÁD:
Odlet Praha           (PRG)  12:40 h      přílet Thessaloniki  (SKG) 15:45 h
Odlet Thessaloniki (SKG)  16:30 h      přílet Praha            (PRG) 17:40 h


PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY A POSTUPY LETECKÉ SPOLEČNOSTI TRAVEL SERVICE a.s.:

INFORMACE OD TRAVEL SERVICE, a.s.
Nadváha zavazadel
Od 1.5.2014 se mění sazba za nadváhu zavazadel při placení cestujícím na letišti takto (Uvedené poplatky jsou vždy za 1 směr):
- Cena za každé 1 kg nadváhy zavazadla: 6 EUR/ 8 USD/ 160 CZK
Bude-li cestující hradit nadváhu při koupi zájezdu či letenky v CK, zůstává sazba beze změny takto:
nadváha do 8 kg 20 EUR/ 25 USD/ 500CZK;
nadváha do 17 kg 40 EUR/ 50 USD/ 1000 CZK
(stále platí, že maximální váha jednoho ks zavazadla nesmí v žádném případě překročit 32 kg).
 
Přeprava kočárků a sportovního vybavení:
Dovolujeme si Vás upozornit, že v souladu s našimi Přepravními podmínkami musí být kočárky a sportovní vybavení přepravovány v ochranném obalu. Za poškození nezabalených kočárků a sportovního vybavení nenese letecká společnost odpovědnost.

Přeprava slunečníků :
Slunečník se započítává do povolené váhy 15 kg a zároveň jeho rozměry nesmějí překročit max. rozměry stanovené pro přepravu standardního zapsaného zavazadla (délka každé strany menší než 150 cm a součet všech tří stran menší než 250 cm). Pokud se slunečník váhově či rozměrově nevejde do povolených limitů, klient na místě hradí příslušný poplatek za přepravu nadrozměrného zavazadla či za nadváhu.

INFORMACE OD TRAVEL SERVICE, a.s.: INFORMACE O FORMĚ STANDARDNÍHO CATERINGU
Do destinace Thessaloniki (SKG), pro lety kratší než 3 hodiny, je poskytován tzv. servis Buy on Board (BOB), to znamená, že již nejsou bezplatně poskytnuty na palubě letadla žádné nápoje ani občerstvení. Veškeré nápoje a  občerstvení je možné zakoupit dle aktuální nabídky v palubním magazínu.Ceny základních nápojů a občerstvení na palubě letadla: voda 0,5 l za 50,-Kč, džus 0,5 l za 60,-Kč, káva 50,-Kč, limonády 0,33 l plech za 50,-Kč, bageta se šunkou, nebo sýrem za 95,-Kč. Můžete si vzít vlastní občerstvení na palubu letadla (svačinu), PITÍ JE MOŽNÉ JEN pro cestující s dětmi, více v odkazu na dokument - Kontroly tekutin od 31.1.2014, který je uveden výše a dále Nová bezpečnostní pravidla na letištích EU. Dále lze zakoupit pití v obchodech na letišti po odbavení, nebo přímo v příslušné gate (v bezcelním prostoru, po odbavení bezpečnostní kontrolou) z automatu.  
Ucelená nabídka: dle aktuální nabídky v palubním časopisu

ODBAVENÍ NA LETIŠTI
V odletovém Terminálu č. 2, v prvním patře, po levé straně se nachází odbavovací pulty. Na informacích či informačních tabulích v Terminálu č. 2 se dozvíte čísla odbavovacích pultů, na kterých budete odbaveni. Na letišti nebude přítomen zástupce naší cestovní kanceláře, odbavujete se sami na odbavovací přepážce check – in na základě předložení Vašich cestovních dokladů. Informační tabule o odletech: Po celou dobu pobytu na letišti sledujte informační tabuli, kde se objevuje cílové letiště a číslo letu. Tato informační cedule Vás informuje o otevření odbavovací přepážky (check-in), či otevření odbavovací přepážky (gate) ke vstupu do letadla. Upozorňujeme, že pro lety se společností Travel Service a SmartWings již nejsou vydávány tištěné letenky! Voucher slouží jako doklad o objednaných a zaplacených službách a na jeho základě jsou poskytovány služby v zahraničí. Při odbavení do letadla obdržíte od zástupců letecké společnosti palubní vstupenku a zavazadlový lístek (je nutný pro případnou reklamaci!). Na palubní vstupence pod označením GATE (východ) a číslem, např. A1, A2 je označen vchod na nástup do letadla. U odbavovací přepážky se rozhoduje o Vašem usazení v letadle. Pokud požadujete místo v letadle s někým dohromady (celá rodina dohromady), sdělte to prosím pracovníkovi přepážky a dostavte se společně všichni k odbavení. Za poplatek je možné zamluvit si konkrétní místo v letadle předem u naší CK. Poplatek za Premium seats (první řada a exitové sedačky) činí 490,– Kč/ jeden směr, ostatní sedačky 290,– Kč/jeden směr. Dále je možno doobjednat za příplatek v cestovní kanceláři, nadváhu zavazadel (nadváha 8 kg: 500,– Kč/jeden směr, nadváha 17 kg: 1.000,– Kč/ jeden směr) a další doplňkové služby, jako rozšířený catering, přepravu sportovního vybavení, jízdních kol atd.
 
NOVINKA PŘI ODBAVENÍ „COMMON CHECK-IN“ : na odletech z Prahy od 1.5.2016 je otevřeno odbavení pro Terminál 2 (Schengen) č. 250 - 259. Tyto přepážky pro common check-in neboli hromadné odbavení v praxi znamená, že se bude na těchto přepážkách odbavovat několik letů současně. Odbavení pro všechny lety z Prahy bude začínat min. 4 hodiny před plánovaným odletem a uvítají ho cestující, kteří se na letiště dostavují s větší časovou rezervou.

DOPORUČENÁ SPOJENÍ MHD NA LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA
metro, trasa A, výstupní stanice Nádraží Veleslavín - bus MHD č.119
metro, trasa B, výstupní stanice Zličín - bus MHD 100
metro, trasa B, výstupní stanice  Nové Butovice - bus MHD 179
Praha hl. nádraží - Airport Express (jízdné na této lince 60,-Kč/os.)

ZAVAZADLA:
Každý cestující v letadle (vyjma dětí do 2 let, bez nároku na služby), má nárok na bezplatnou přepravu  zavazadel o celkové hmotnosti 15 kg (přičemž rozměry jednoho zavazadla nesmí být větší než 150 cm a součet všech tří rozměrů nesmí přesáhnout 250 cm). Pro kabinové zavazadlo je nejvyšší povolená hmotnost 5 kg, přičemž rozměr kabinového zavazadla nesmí překročit rozměry 56 x 45 x 25 cm,maximální součet všech tří rozměrů může být 115 cm. Rodina může při současném odbavení všech jejích členů povolenou váhu zavazadel načítat, bez ohledu na jejich počet, váha jednoho kufru ale nesmí přesáhnout váhu 32kg. Případná nadváha zavazadel je pečlivě kontrolována a v případě překročení limitu hradí klient za každé 1 kg nadváhy 160,-Kč. Podrobné podmínky přepravy zavazadel poskytneme na vyžádání, nebo naleznete aktuálně na http://iriny-tours.cz/cz/www/informace/informace-k-zajezdum

REKLAMACE ZAVAZADEL / ZTRÁTA ZAVAZADLA:
Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě přebírá plnou zodpovědnost letecká společnost. Poškození, či ztrátu zavazadla je nutné nahlásit ihned po příletu na příslušné přepážce letiště, nebo delegátovi. V příletové hale letištěje ihned sepsán protokol PIR a dále předkládáte zavazadlový lístek, který jste obdrželi při odbavení zavazadla, cestovní doklady a palubní lístek. Po odjezdu z letiště nelze zavazadla již reklamovat. Po příletu do ČR předložíte na přepážce reklamace zavazadel sepsaný protokol (z Řecka). Reklamaci vyřizuje následně letecká společnost, ne cestovní kancelář.

DOPRAVA AUTOKAROVÁ:
Autokarová doprava je zajišťována luxusními, klimatizovanými autobusy od našich stálých dopravců. Při přepravě si každý klient ručí za případnou ztrátu zavazadla sám, pokud dojde k poškození zavazadla při přepravě, odpovídá za poškození dopravce, ne cestovní kancelář.
Přepravní řád CK pro nepravidelnou autokarovou přepravu klientů naleznete zde.
Stanovisko MD ČR k autobusové přepravě dětí a jejich bezpečnosti - 4.2.2015

UBYTOVÁNÍ:
Téměř u každého ubytovacího zařízení popisujeme jeho polohu vůči pláži, okolí a centru letoviska. Je třeba brát zřetel na poskytnuté informace a dle toho si vybrat nejvhodnější ubytování pro Vás. Pokoje s výhledem na moře nemusí mít přímý výhled na moře, výhled může být omezen částečně zástavbou, nebo stromy. Je třeba počítat s tím, že v ubytování nelze zaručit absolutní klid a to ani v nočních hodinách, zvláště v hlavní sezóně, kdy se většina turistů přijíždí na dovolenou bavit. Klientům vyžadujícím klidné prostředí doporučujeme pobyty v letoviscích v mimosezónních obdobích. O času uvolnění pokojů při odjezdu Vás bude informovat náš zástupce osobně, nebo sdělením na informačních tabulích CK IRÍNY TOURS, které jsou umístěny na většině objektů. Před odjezdem probíhá předání Vašich pokojů, je třeba zanechat pokoj se stejným vybavením, v jakém jste ho přebírali. Závěrečný úklid zajištˇují majitelé penzionů, nebo hotelů. Přistýlky a dětské postýlky nejsou součástí pokoje. Přistýlka není plnohodnotným lůžkem, velmi často je dodávána formou rozkládacího lůžka. V některých hotelích není možno dodat na pokoj přistýlku, klient si musí uhradit dva samostatné pokoje, rodinný pokoj, dvougarsoniéru, nebo vícelůžkový apartmán. Dětské postýlky jsou poskytovány budˇzdarma, nebo za poplatek. Jejich počet je omezen, proto se může stát, že postýlka nebude ve Vámi vybraném termínu k dispozici.

TRHY:
Na místních trzích nakoupíte zeleninu, ovoce, koření, čaje, sušenky a mimo jiné také oblečení a doplňky. Trhy se konají v těchto dnech:
LEPTOKÁRIE - KAŽDÉ ÚTERÝ
LITOCHORO - KAŽDÉ PONDĚLÍ
KATERINI - KAŽDOU STŘEDU A SOBOTU
NEI PORI - KAŽDÝ PÁTEK

HYGIENA / HMYZ
V jižních zemích panují odlišné hygienické návyky a předpisy. Fungují zde zastaralé způsoby kanalizace, proto se na WC neodhazuje toaletní papír do mísy, ale do připravených odpadkových košů. O úklid košů se v garsoniérách stará klient sám. V Řecku je možné v určitých měsících pozorovat zvýšený výskyt komárů. Některá ubytovací zařízení mají připravený na pokojích odpuzovače komárů do zásuvky, klienti si jen dokupují tablety.

ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ:
Elektrické napětí je v síti běžné, jako u nás, 220 V. Na běžné spotřebiče není třeba mít adaptér. 

TELEVIZE
Programy v televizi jsou místní, nebo zahraniční. České programy jsou k dispozici pouze v některých ubytováních.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Je zakázáno vyvážet a dovážet větší množství tabákových výrobku a alkoholu. Limity jsou stanoveny na osobu ve výši: 200 ks cigaret, 50 ks doutníků (nebo 250g tabáku), 5 l vína, 1 l alkoholu, 250 ml toaletní vody. Je zakázán vývoz či dovoz jakáchkoliv drog nebo omamných látek, chráněné a vzácné fauny a flóry. Vysoké pokuty hrozí za vývoz jakéhokoliv předmětu staršího 100 let, pokud k tomu nemáte zvláštní povolení. Cenné věci a větší obnos peněz mohou celníci zapsat do pasu a při zpáteční cestě je opět zkontrolovat.

MÍSTNÍ ČAS:
Po překročení řecké hranice se čas posouvá o 1 hodinu dopředu. Veškeré časy odjezdů, případně nástupů, jsou uvedeny v místních časech!
PRO PRODEJCE(privátní informace) Černá listina leteckých společnostíseznam-zakazanych-leteckych-spolecnosti-8-12-2016.pdf (625.12 kB)
1991 ....... 2016 ....... 2017 © iriny-tours.cz
webdesign | websystem | KAO.cz